Skup przepracowanego oleju – które odpady możesz sprzedać?

Odpady w swojej definicji są pozostałościami po produkcji lub przetwarzaniu w fabryce i są resztkami, które nie są dłużej potrzebne. Odpady niebezpieczne stanowią odrębną kategorię, ponieważ stanowią zagrożenie dla środowiska. Są zatem resztami, które stanowią dodatkowy, często niemały problem dla generujących je przedsiębiorstw. Szkodliwych odpadów nie można bowiem pozbywać się w konwencjonalny sposób, tak jak innych śmieci. Istnieje jednak grupa odpadów niebezpiecznych, które możemy oddać do skupu.

Niektóre spośród odpadów niebezpiecznych nadają się do wykorzystania po uprzednim oczyszczeniu i specjalnym przygotowaniu. Mowa o przepracowanym oleju z przemysłu i odpadach olejowych różnego pochodzenia. Takie odpady potencjalnie stanowią problem dla ich właściciela, ponieważ nie można pozbyć się ich poprzez postawienie na śmietniku, wylanie do kanalizacji czy zbiornika wodnego. Za takie postępowanie grozi kara finansowa. W praktyce jednak odpady olejowe posiadają swoją wartość rynkową – i to wcale niemałą.

Skup przepracowanego oleju, jak to działa?

Na rynku utylizacji odpadów funkcjonują wyspecjalizowane firmy oferujące odbiór i transport odpadów olejowych. Przedsiębiorstwa generujące odpady gromadzą je w dostarczonych uprzednio pojemnikach. Następnie firma odbiera je i transportuje przystosowanych do tego warunkach. Skup przepracowanego oleju pozwala na pozbycie się odpadów w sposób zgodny z prawem, bez potrzeby pokrywania kosztów transportu. Odpowiedzialność za nie przechodzi na odbiorcę z chwilą przekazania. Następnie olej jest poddawany oczyszczeniu, utylizacji bądź odsprzedaży innym firmom. Po przetworzeniu nadaje się między innymi do produkcji paliw takich jak biodiesel czy tworzyw sztucznych. Dopiero olej przepracowany, który nie nadaje się już do dalszego użytku po oczyszczeniu (utylizacji), jest poddawany unieszkodliwieniu.

Jakie odpady można oddać do skupu?

Olej przepracowany to taki, który nie nadaje się więcej do zastosowania, do którego był przeznaczony pierwotnie. Zaliczamy tu w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje do turbin oraz oleje hydrauliczne. Źródłem powstawania olejów odpadowych są między innymi rynek motoryzacyjny (warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów), bazy transportowe i remontowe, fabryki i zakłady przemysłowe (maszyny i urządzenia przemysłowe). Poza tym oleje odpadowe mogą pochodzić także ze statków żeglugi morskiej i lądowej cz też z portów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.wektorsc.eu/odbior-oleju-przepracowanego/